FORBEHOLD OG PRISER

Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR

Det er en forudsætning for medlemskabet af Drift Club Danmark, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Drift Club Danmark og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Drift Club Danmark fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Drift Club Danmark.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Drift Club Danmark trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement

Drift Club Danmark benytter Scanpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Drift Club Danmark, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Drift Club Danmark påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på WEB, klik på “Betalingskort”.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Drift Club Danmark, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING

Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab

Ønsker du ikke længere medlemsskab af Drift Club Danmark, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge “Udmeldelse”. Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.